Søk i katalogen

Søk i vårt materiale

Logg inn i Mappami

Lokalhistorisk fotokveld

reidarOnsdag 29. mars kl.19.00: Lokalhistorisk fotokveld ved Gjermund Glittfjell og Reidar Andresen. Fotohistorisk vandring i Nedre Eikers utkantstrøk. Vi vil få et gjensyn med hytteliv, setervoller, dansesletter, serveringssteder, hoppbakker, tjern, badeplasser og historiske anlegg. Vi vil også oppleve personer som levde i utkantstrøka og også møte eikværinger som satte spor etter seg både her hjemme og ute i verden. Dette blir en kveld med mange overraskelser og med fotografier som ingen har sett før. Et samarbeid med Eiker Arkiv.

 

2016 – Rekordår for biblioteket

2016 var det mest aktive året noen sinne på biblioteket i Mjøndalen! Besøkstallet økte med 4%. I 2016 hadde vi totalt 68.500 besøk. Vi hadde 230 små og store arrangementer på biblioteket, med til sammen 6000 deltagere. Antall deltagere på arrangementer økte med 15 % i forhold til 2015.
Det tradisjonelle utlånet gikk også opp. Det totale utlånet i 2016 var på 84.603 og økte med hele 7,5 %. Bokutlånet økte med 6 %, mest økte bokutlånet til barn og ungdom. Utlånet av e-bøker er økende, men utgjorde kun ca.2 % av det totale utlån.

Translate »